Janczewo

Janczewo z lotu ptaka 😉

Janczewo (liczba mieszkańców 1115 – stan na 01-10-2010) – wieś leżąca w gminie Santok w powiecie gorzowskim w województwie lubuskim, przy drodze woj. z Gorzowa Wlkp. do Santoka w odległości około 8 km na wschód od Gorzowa Wlkp. Położone na wysokości 80 m n.p.m. Janczewo jest wsią o tradycjach sięgających, co najmniej XIV wieku.

Dawna posiadłość rycerska – nazwę Jansfelde, przyniesioną przez rycerza Petera von Welkowa Brandenburgii odnotowano po raz pierwszy w 1337r. Od XV w. wieś należała do rodziny von Strausse, a w XVI i XVI w. stanowiła własność von Platowów. W XVIII w. Janczewo przeszło pod władanie rodziny von Schoning. Drogą umowy spadkowej w 1848 r. przeszła w ręce hrabiego Ottona Wernera vin Schulenburga. Po 1853 r. przeszła w posiadanie rodziny von Carnap- Bornheim, w której posiadaniu dwór znajdował się do 1945 r.

Żoną ostatniego właściciela barona Philipa von Carnap była pochodząca z Neapolu pani Langpre, przez pierwsze małżeństwo spokrewniona (szwagierka) z wicekrólem Egiptu. O jej pogrzebie donosiła szeroko landsbergska prasa. Dnia 15.08.1928 roku wydarzeniem na skalę międzynarodową był pogrzeb Marthy von Carnap-Bornheim, żony Konstantina Philippa Ottomara, Gerarda von Carnap-Bornheim. Pani Martha von Carnap-Bornheim urodzona 07.01.1877 roku w Paryżu jako Maria Frezet(Fraisette) de Longpre. Jej pierwszym mężem był Aly Fazil, książę egipski, brat króla egipskiego, Fuada I. Baronowa zmarła w Neapolu dnia 24.06.1928 roku i stamtąd przewieziona została w trumnie do kościoła katolickiego na ulicy Warszawskiej.

Rodzina von Carnapów skoligacona była z von Cranachami z Holandii oraz z von Klitzingami, właścicielami Sosen do 1945 roku. W skład zespołu pałacowo – parkowego wchodził między innymi park dworski, park leśny, dziedziniec gospodarczy oraz ogrody uprawne i sady.

Pałac popadł w ruinę, a jego resztki wyburzono w latach sześćdziesiątych. Natomiast w liczącym dziś 5,1 ha parku pałacowym o charakterze krajobrazowym przeważa drzewostan liściasty – dąb, klon, jawor, grab, kasztanowiec, w tym pomnikowy 400- letni platan klonolistny o obwodzie 390 centymetrów. W 1995 roku przeprowadzono rekonstrukcję parku.

Uzupełnieniem założenia dworskiego był kościół zbudowany w 1735 r. z inicjatywy Ludolfa von Schoninga (poprzednia świątynia spłonęła w 1733 r.) Wzniesiony na dawnym cmentarzu, pośrodku wsi jest budowlą szachulcową (drewniane ramy wypełniono cegłą). Wnętrze wypełnia barokowy ołtarz pochodzący z około połowy XVIII w. Po 1945 r. w miejsce ambony umieszczono współczesny obraz MB Częstochowskiej. Na wieży kościelnej znajduje się dzwon z 1736 r. Gruntowny remont kościoła zotsał zakończony w drugiej połowie 2006 roku.

W 1945 roku do wsi Janczewo zaczęli przybywać pierwsi osadnicy. Gównie z centralnej Polski a także osoby powracające z przymusowych robót z Niemiec. Dwanaście gospodarstw zajęły osoby przybyłe z za Buga i Wileńszczyzny. Początkowo wieś nazwano Waleryszki, od nazwiska pierwszego osadnika, później, gdy zostały zorganizowane władze administracyjne nazwano Janczewem. 1 września 1945 roku rozpoczęła działalność szkoła, do której uczęszczało 67 dzieci w różnym wieku. Pierwszym kierownikiem szkoły została nauczycielka kwalifikowana Stefania Maciejewska- Rukawisznikowa była repatriantka z Wilna.

W ostatnich latach w z znacznym stopniu zwiększyło się budownictwo mieszkaniowe. We wsi znajdują się cztery sklepy, bar, zakład przetwórstwa spożywczego. Działa Klub Sportowy „Iskra” Janczewo, Koło Gospodyń Wiejskich, zespół ludowy „Janczewianki”, Ochotnicza Straż Pożarna.

Poniżej kilka archiwalnych zdjęć