Kontakt

Dyrektor biegu:
Michał Myszkowski
Telefon: +48 506 159 195
Mail: administracja@janczewska10.pl


Kierownik Biura Zawodów
Kamila Hirniak
662-052-389
kamila.hirniak@o2.pl


Administracja strony:
Dariusz Przybyła
Mail: deker87@hotmail.com


Koordynator Służb Medycznych
Lekarz Agnieszka Myszkowska – Torz


SPIKER/NAGŁOŚNIENIE
Krzysztof Gogoliński
chrisbeedj@gmail.com